Kary za brak ubezpieczenia oc

Obowiązkowi posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnego OC podlega obecnie każdy właściciel pojazdu mechanicznego – w przypadku jego braku nie możemy poruszać się samochodem. Ta podstawowa polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie wypadku, którego sprawcą jest ubezpieczony. Jeśli podczas kontroli policji lub innej służby okaże się, że nie mamy ważnego OC, podlegamy karze pieniężnej, uzależnionej od rodzaju samochodu.

Od 1 stycznia 2012 roku kary za brak ubezpieczenia uległy znacznym zmianom. Obecnie kara dla samochodu osobowego nie posiadającego OC stanowi dwukrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli aż 3000 zł. Stawki dla większych pojazdów są stosunkowo wyższe: w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów wynoszą 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia (4500 zł). Za jazdę mniejszym pojazdem (np. motorem) bez ważnego OC zapłacimy jedną trzecią miesięcznego wynagrodzenia (500 zł).

Powyższe kwoty uzależnione są ponadto od czasu, w którym poruszamy bez OC: 3 dni bez ważnego ubezpieczenia odpowiadają 20% stawki, okres do 14 dni to 50% kary, zaś powyżej dwóch tygodni zapłacimy mandat w wysokości 100% kwoty.

Do kontroli posiadania ubezpieczenia OC poza policją upoważniona jest straż graniczna, służba celna, urzędy komunikacji, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Inspekcja Transportu Drogowego, a także Inspekcja Ochrony Środowiska. Kary za brak OC wpłacane są na rzecz UFG. Każdy kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu, potwierdzające opłacenie składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jego brak skutkuje mandatem i odholowaniem samochodu na policyjny parking, czego koszt pokrywa właściciel auta.

Konsekwencje są jeszcze poważniejsze w przypadku, gdy kierowca pojazdu spowodował wypadek, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie. Musimy wtedy zwrócić funduszowi pełną kwotę, która jest znacznie wyższa niż sama kara za brak OC.